Seriál základních *NIXových příkazů - grep

Příkaz grep

Vypsání neprázdných řádků

grep -v '^$' file_name

Vypsání nezakomentovaných řádků

grep -v '^#' file_name
Pokud příkazy spojíme, dostaneme vypsané nezakomentované a neprázdné řádky
 cat file_name | grep -v '^$' | grep -v '^#'