Seriál základních *NIXových příkazů - Výpis procesů

Příkaz PS

Takto vypíšete všechny procesy včetně UID a GID

 ps ax -eo uid,gid,args